Nasze cele

Celem Fundacji jest:

 1. Wszechstronna działalność zmierzająca do zrównoważonego rozwoju osiedli Swojczyce, Strachocin i Wojnów oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.
 2. Integrowanie środowisk lokalnych.
 3. Ochrona tradycji i specyfiki regionalnej.
 4. Ochrona środowiska i zabytków.
 5. Działać na rzecz poprawy startu życiowego dzieci i młodzieży.
 6. Działać na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, porządku oraz przeciwdziałać patologiom społecznym.
 8. Nawiązywać kontakty i współpracę w ramach działań na rzecz integracji europejskiej.
 9. Realizować wszelkie działania mające na celu dobro osiedla i jego mieszkańców.

Fundacja realizuje cele poprzez organizację, wsparcie i finansowanie:

 1. Klubów sportowych.
 2. Klubów młodzieżowych
 3. Klubu Seniora.
 4. Osiedlowego Ośrodka Kultury.
 5. Centrum Edukacji Ekologicznej.
 6. Niepublicznego Przedszkola Ekologicznego.
 7. Osiedlowej Sieci Internetowej.
 8. Biuro aktywizacji zawodowej.
 9. Inne powołane do realizacji celów fundacji jednostki organizacyjne.