Projekty Fundacji Strachota

Europejski Korpus Solidarności

Od roku 2016 Fundacja bierze udział w promowaniu  europejskiej współpracy, promowaniu idei wolontariatu w programie Erasmus +, a obecnie otrzymaliśmy akredytacje dla organizacji goszczącej w programie Europejski Korpus Solidarności. Gościmy co roku wolontariuszy z rożnych krajów Europy, uczymy się i wymieniamy doświadczenia.

Klub Brydżowy SMOKI

Fundacja wspiera grupę brydżową Strachota przy klubie GWARDIA. Brydż to nie „zwykła” gra w karty, lecz wymagająca umysłowa rozgrywka. To gra o wiele bardziej towarzyska i dynamiczna niż szachy, pozwalająca rozwijać wiele umiejętności osobistych i interpersonalnych, trenuje analityczne myślenie, podnosi umiejętności planowania oraz podejmowania decyzji, rozwija zdolność rozwiązywania problemów oraz wyciągania wniosków z zachowania innych ludzi, uczy współpracy, opanowania oraz zdrowej rywalizacji.