Sprawozdania Fundacji

Pobierz sprawozdania Fundacji Strachota.Za rok 2012:


Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012

Rachunek zysków i strat na dzień 2012 12 31

Bilans sporządzony na dzień 2012 12 31


Za rok 2013:


Sprawozdanie finansowe na dzień 2013 12 31


Za rok 2014:

Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej

Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej