Statut Fundacji

Pobierz: Statut Fundacji Strachota

Podstawy prawne funkcjonowania Fundacji:

  • Ustawa z dnia 6.04.1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, pozycja 203 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dn. 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1636 z późn. zmianami)